SPLOŠNI POGOJI VSTOPA NA PRIREDITEV

Vstop na prireditveni prostor je za vse obiskovalce, akreditirane novinarje in vabljene goste na glavnem vhodu v sejemsko dvorano L (nasproti sejemske dvorane K).

Vstop na prireditveni prostor bo mogoč v odpiralnem času sejma, in sicer:

  • PETEK,           30.11.: od 17:00 do 01:00
  • SOBOTA,         1.12.: od 17:00 do 01:00
  • NEDELJA,       2.12.: od 15:00 do 21:00

 

Prodaja vstopnic je neposredno na sejmišču.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.

Če dobite vstopnico po nižji ceni, kot je bila v redni prodaji, lahko sklepate, da je ponarejena. Vstop s ponarejeno vstopnico ne bo možen. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano.

Vstop na prireditev je mogoč le polnoletnim osebam.

Blagajničarke ob prodaji kart in varnostniki pred vstopom in na sami sejemski prireditvi so pooblaščeni za ugotavljanje polnoletnosti osebe, ki želi vstopiti na prireditev ali je že vstopila na prireditev, in sicer na način, da lahko od takšne osebe zahtevajo predložitev veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in da imajo v primeru dvoma pravico takšni osebi zavrniti vstop oziroma jo napotiti, da zapusti prireditveni prostor.

Obiskovalci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti obiskovalcev bo v skladu s 49. členom Zakona o zasebnem varovanju s strani varnostne službe izveden površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop z varovanega območja prepreči.

Kljub kupljeni vstopnici si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.

Obiskovalci se gibljejo na dogodku na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih imetnik vstopnice prinese na sejemski prireditveni prostor.

Kajenje v dvorani prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjem prostoru za sejemsko dvorano L, kjer so nameščeni tudi pepelniki.

Organizator prosi, da ob vstopu v prireditveni prostor upoštevate označbe in navodila varnostne službe ter ne povzročate hrupa ob odhodu iz prireditvenega prostora.

Obiskovalci so dolžni upoštevati navodila organizatorja.

Celjski sejem d.d.


Spošni pogoji NAGRADNE IGRE:

  1. Kdo prireja nagradno igro in kdo nagrado podeljuje

Organizator nagradne igre » SEXY VALENTIN « je Celjski sejem, d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje. Nagrado, darilni paket LoveBoxxx – I love You, ki je tudi predmet nagradne igre, pa podeljuje Pervisio d.o.o., ki je upravitelj spletnega mesta Svet užitka.

  1. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka od 11.02.2019 do vključno 17.02.2019 na facebook strani Celjski sejem d.d.

  1. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre SEXY VALENTIN  je izvedba nagradne igre na facebook strani Celjski sejem d.d. in podelitev Darilnega paketa LoveBoxxx – I love You med sodelujoče. Namen nagradne igre ni pridobivanje baze potencialnih naročnikov, pospeševanje prodaje ali izvajanje trženjskega komuniciranja.

  1. Potek nagradne akcije

V nagradni akciji se sodeluje na sledeč način:

Sodelujoči v nagradni igri na facebook strani Celjski sejem d.d. pod objavo na kateri je jasno razviden namen nagradne igre,  pod komentar objavi/označi svojega prijatelja/prijateljico, tako imenovanega Sexy Valentina, s katerim želi deliti vsebino darilnega paketa LoveBoxxx – I love You.

V glavnem žrebanju, ki bo 17.02.2019 bodo sodelovali vsi, ki so ustrezno sledili navodilom nagradne igre.

Med vsemi sodelujočimi bo računalniški program naključno izžrebal enega (1) nagrajenca, ki prejme darilni paket LoveBoxxx – I love You.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat!

  1. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajenke oziroma nagrajenca

Za sodelovanje v sklopu nagradne igre » SEXY VALENTIN« se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s pravili nagradne. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoči že tekom igre niso bili diskvalificirani. Komisijo sestavljata dva člana, predsednica komisije Nina Ermenc Pangerl in idejna vodja nagradne igre; zunanja sodelavka Barbara Bralić Jagrič. Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajenki oziroma nagrajencu naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na sedežu Celjskega sejma d.d., na Dečkovi cesti 1, 3000 Celje.

  1. Pristojnosti komisije igre 

Komisijo sestavljajo 2 predstavnika organizatorja in sicer Nina Ermenc Pangerl (predsednica komisije) ter zunanja sodelavka Barbara Bralić Jagrič.
Komisija igre ima sledeče pristojnosti: 

– nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči kakorkoli ravnali v nasprotju s pravili te igre.
– V kolikor komisija določene sodelujoče sumi nespoštovanja pravil te igre, jim mora dati možnost zagovora, v katerem pojasnijo, da so dejansko ravnali v skladu s pravili igre. V kolikor sodelujoči tega ne dokažejo na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
– Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova oziroma preko facebook sporočil.

– Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

7. Seznam nagrad

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

1x darilni paket LoveBoxxx – I love You.

8. Objava sodelujočih in žrebanje 


Glavni žreb bo 17.02.2019. Žreb bo opravil računalniški program in popolnoma naključno izbral enega (1) nagrajenca, ki prejme darilni paket LoveBoxxx – I love You. V žrebanju bodo vključeni vsi, ki so ustrezno sledili pravilom nagradne igre in bodo svoje sodelovanje izrazili do 17.02.2019 do 18.00.